Corporate Profile

  • Products
  • Logistics & Automation
  • Clean FA
  • Machine Tools
  • Sheet Metal Machinery
  • Textile Machinery
  • Communication Equipment

Home

Corporate Profile

Board of Directors

Board of Directors

As of 1 July 2018

Chairman

Junichi Murata

President & C.E.O.

Daisuke Murata

Executive Vice President

Yosuke Murata

Senior Managing Director

Yasuo Uozumi

Managing Director

Toshihiko Ishiyama

Director

Masahiko Omachi

Yasushi Takeda

Keiichiro Imaki

Tetsuji Masai

Audit & Supervisory Board Member

Manabu Yamashita

Operating Officer

Hideki Mori

Isao Shimizu

Masazumi Fukushima

Shinji Yoshikawa

Yoshihiko Ohara

Akito Tai

Takenori Yanai

Koichi Yamashita

Sampei Murata

Eiji Hosobuchi

Katsunori Tanaka

Yoshihiro Miura

Tsuranori Nomura

Masahiko Hattori

Seiichirou Nonaka

Osamu Hirao

Osamu Matsuno

PAGETOP