Corporate Profile

  • Products
  • Logistics & Automation
  • Clean FA
  • Machine Tools
  • Sheet Metal Machinery
  • Textile Machinery
  • Communication Equipment

Home

Corporate Profile

Corporate Profile

Board of Directors

Board of Directors

As of 21 Jun. 2022

Chairman

Junichi Murata

President & C.E.O.

Daisuke Murata

Executive Vice President

Yosuke Murata

Senior Managing Director

Toshihiko Ishiyama

Director

 

Masahiko Omachi

Yasushi Takeda

Tetsuji Masai

Takenori Yanai

Katsunori Tanaka

Sampei Murata

Audit & Supervisory Board Member

Manabu Yamashita

Operating Officer

Isao Shimizu

Masazumi Fukushima

Shinji Yoshikawa

Yoshihiko Ohara

Koichi Yamashita

Eiji Hosobuchi

Yoshihiro Miura

Tsuranori Nomura

Masahiko Hattori

Seiichirou Nonaka

Osamu Hirao

Osamu Matsuno

Akihide Morimoto

PAGETOP